Hiển thị: 1 - 10 of 11 Bài viết
Ngẫm

LÊN ÁN MỘT CÁCH VÔ PHƯƠNG HƯỚNG LÀ THỂ HIỆN CỦA MỘT TINH THẦN THẢM HẠI

“Vào thời trung cổ, người ta không chết vì bị ném một hòn đá nhỏ vào người, nhưng người ta chết vì bị hàng chục người ném đá. Và bây giờ, người ta không chết …