Hiển thị: 11 - 13 of 13 Bài viết
Ngẫm

ĐỂ “GIẢI THOÁT” CHO BẢN THÂN – MÌNH CHỌN NGHỈ VIỆC CÔNG TY KHI MÙA COVID BẮT ĐẦU

Không tuân theo những kiến thức về Tài chính cá nhân, đại loại như: Chỉ nghỉ việc khi trong tài khoản đã dự phòng đủ 6 tháng lương, hay ít ra cũng hãy có kế …